NIBE Næring Bergvarme

Via ABK tilbyr vi væske-vann varmepumper av høy kvalitet fra de ledende produsentene NIBE, Clivet og GeoClima for å kunne dekke et hvert varme-, kjøle- og tappevannsbehov i næringsbygg på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Ingen løsninger gir høyere besparelse enn væske-vann varmepumper med jord, sjø eller berg som energikilde. En væske-vann løsning fra NIBE, Clivet eller GeoClima er en langsiktig investering som gir lave energikostnader, sikker drift og stor grad av forutsigbarhet. NIBE har et stort utvalg av væske-vann varmepumper egnet for drift i næringsbygg. NIBE tilbyr fleksible løsninger med mulighet for parallellkobling for å kunne dekke et hvert behov. I spissen står NIBE F1345 som med sine to store scrollkompressorer er en ideell væske-vann varmepumpe for næringsbygg med stort varmebehov. F1345 er meget fleksibel og kan tilkobles og styre alle typer varmesystemer og kan installeres i parallell med opp til 9 varmepumper. NIBEs inverterstyrte bergvarmepumpe er soleklar testvinner For mindre næringsbygg er også NIBEs inverterstyrte bergvarmepumpe F1255 aktuell. F1255 får toppresultat i Den Svenske Energimyndighetens test og står som soleklar vinner i bergvarmepumpesegmentet. Les mer om væske-vann varmepumper fra NIBE på nibeenergysystems.no Clivet leverer større væske-vann varmepumper fra 50 kW og oppover. GeoClima har spesialisert seg på å produsere større væske-vann varmepumper på bestilling etter kundens spesifikasjoner. Ta kontakt for detaljer.