Support – informasjonsside

FAQ
Q: Hvilket program skal jeg kjøre varmepumpa på om vinteren?
A: Varmepumpa fungerer best ved at du setter den på program Sol / Heat, varmedrift.
Q: Bør jeg skru av varmepumpa da det er kaldere enn 15 minus?
A: Nei, det trenger du ikke. Varmepumpa skal justere seg slik at den alltid varmer. Den skal alltid gi mer varme enn du forbruker av strøm for å drive pumpa.
Q: Varmepumpa blåser kaldt når jeg fyrer med ved. Er det riktig?
A: Da kjører du på programmet auto. Da veksler pumpa automatisk mellom varme og kulde etter behov. Kjør på varme / Heat, Varmedrift