Varmepumper – informasjonsside

Vi har satt sammen det beste av varmepumer på markedet for å dekke kundens behov. Vi fører Mitsubishi, Panasonic, Toshiba og IVT I tillegg har vi tilbehør av høy kvalitet.

Betingelser

 • Et automatisk avrimingselement inngår i alle modeller
 • Prisene som er oppgitt er inkludert MVA
 • Ferdig montert( gjelder kun luft / luft varmepumper ).
 • Bergvarmepriser gis kun til hvert enkelt prosjekt. Be om befaring.
 • Det kreves i tillegg jordet kontakt med jordfeilbryter ute, som kjøper står for
 • Prisene er for standard montering med inntil 5 meter rør. Hvis mer kommer et pristillegg på
 • kr. 300 pr. meter
 • Betalingsbetingelser er 7 dager etter montering
 • Eiendomsretten til produktet tilhører Bekkvang Service inntil hele fakturabeløpet er betalt.
 • Prisene kan endres uten varsel
 • Reklamasjonsretten gjelder ikke ved:
  • Skader som er påført produktet etter igangkjøring.
  • Problemer som skyldes feilaktig installasjon eller bruk av varmepumpen, manglende vedlikehold eller tilsyn ifølge instruksjoner i brukemanual eller instruksjoner gitt av installatør.
  • Reparasjoner utført av usertifisert personell og/eller ved bruk av uoriginale deler.
  • Slitasje eller feil som skyldes påvirkning av salt.
  • Midlertidig driftstans eller skade som skyldes spesielle værforhold.
  • Forringelse som skyldes normal slitasje
  • Produkter solgt utenom offisiell salgskanal i Norge.
  • Eventuelle skader på bygningskropp, følgeskader av enhver art samt tredjemannsinteresser.
  • Problemer som oppstår etter demontering/remontering av varmepumpen.

   Reklamasjonsretten i 5 år gjelder for salg til privatpersoner. For salg til næringskunder gjelder kjøpsloven eller egne avtaler.